top of page

De tweede internationale conferentie over Tibetaanse Geneeskunde

De tweede Internationale
Conferentie over Tibetaanse
Geneeskunde vond plaats van
27‐29 oktober 2012 in
Dharamsala, India.
Deze conferentie is de eerste
opvolger van de internationale
conferentie, die te Samye werd
gehouden in het jaar 728 v.C.,
gedurende de regering van de
37ste koning van Tibet,
genaamd Trisong Deutsen. Aan
deze tweede conferentie namen
in totaal 230 Tibetaanse amchies
en andere

gezondheidsdeskundigen deel.
Amchi Lobsang Tsultrim was één
van de gastsprekers. Hij hield
een lezing over “De behandeling
van Multiple Sclerosis in de
Tibetaanse geneeskunde”.

bottom of page